Nieuwsbrief 18 augustus 2017

  Nieuwsbrief     Rotondaschool Passewaaij
Vrijdag 18 augustus 2017
 
Hondsroos 2, Tiel tel. 632839
Koerierspad 1, Tiel  
 
E-mail:   directie@rotondaschool.nl
Website: WWW.ROTONDASCHOOL.NL

Kalender komende periode
Welkom
Studiedagen 
ParnasSys
Klasbord
Informatie avond
Gym- en zwemles
BSO Rotonda
Schoolkalender
Volgende nieuwsbrief: nieuwe stijl

 Kalender komende periode
21 augustus Eerste schooldag
29 augustus  Informatie avond groep 1 t/m 3
31 augustus Informatie avond groep 4 t/m 8
1 september Volgende Nieuwsbrief
7 september  Kennismakingsgesprek groep 1 t/m 7 - afspraak via gespreksplanner
8 september Schoolfotograaf
11 september Kennismakingsgesprek groep 1 t/m 7 - afspraak via gespreksplanner
13 september   Schoolreisje groep 1 t/m 7
26 september Studiedag - alle kinderen vrij
5 oktober     Algemene Ouderavond
   
 Welkom in het nieuwe schooljaar
Beste kinderen en ouders,
Zes weken zomervakantie, wat zijn ze weer voorbij gevlogen! We zijn nieuwsgierig om jullie maandag weer te zien, jullie verhalen te horen en te zien hoe de kinderen gegroeid zijn: in de lengte of als persoontje. 
De juffen en meester zijn de afgelopen week druk geweest met de voorbereidingen op school, zodat we maandag weer fijn kunnen beginnen aan een nieuw schooljaar.
In deze eerste nieuwsbrief nog de laatste praktische informatie en herinneringen.
Geniet nog even van het laatste vakantieweekend en tot ziens op school!
Hartelijke groet, namens alle teamleden,
Caroline Lieshout
Studiedagen volgend schooljaar
Komend schooljaar gaan de leerkrachten op de volgende dagen gezamenlijk leren om ons onderwijs verder te ontwikkelen. Een belangrijk onderwerp volgend jaar is het 'leren rondom thema's' in alle groepen.
dinsdag 26 september - kinderen hele dag vrij
donderdag 16 november- kinderen vanaf 12.00 uur vrij
maandag 22 januari - kinderen vanaf 12.00 uur vrij
woensdag 31 januari - kinderen hele dag vrij
vrijdag 30 maart - Goede Vrijdag - kinderen hele dag vrij.
Nieuw leerling administratiesysteem: ParnasSys
Vanaf dit schooljaar gaan we werken met een nieuw systeem waarin we alle informatie over de leerlingen opslaan: ParnasSys. Dit systeem staat erom bekend dat het gebruiksvriendelijker voor de leerkrachten is. We gaan voor minder 'administratieve lasten' voor het hele team! We verwachten met dit systeem ook eenvoudiger met ouders te kunnen e-mailen. De overgang van het oude naar het nieuwe systeem heeft afgelopen zomervakantie plaats gevonden. Het overzetten van de mailadressen van de ouders wordt naar verwachting binnen twee weken afgerond. Het betekent dat we komende week misschien wat vaker een papieren brief aan uw kind mee zullen geven. Onze tip: houd het tasje van uw kind dus in de gaten. 
Klasbord
Vorig schooljaar hebben een aantal klassen met de Klasbord-app gewerkt: een snelle en informele manier om met ouders te communiceren over het reilen en zeilen in de klas. Vanwege de positieve reacties gaan we hiermee met alle klassen starten. U ontvangt binnenkort via de leerkracht van uw kind aanvullende informatie en een toestemmingsbrief. We vinden het belangrijk dat ouders op de hoogte zijn van de gewone gebeurtenissen in de klas. En voor uw kind is het extra leuk als u kleine berichtjes van de leerkracht ontvangt. We hopen dus dat alle ouders toestemming geven om weer met Klasbord mee te doen.
Informatie avond van de groep van uw kind
Komt u ook weer naar de informatie avond? Hèt moment waarop u praktische en onderwijsinhoudelijke zaken van de nieuwe groep te horen krijgt. Bovendien ontmoet u de leerkracht(en) en andere ouders. 
Op dinsdag 29 augustus:
De groepen 1-2                  18.30 -19.15 uur
De groepen 3                     19.30-20.15 uur

Op donderdag 31 augustus 
De groepen 4 – 5 – 6          18.30 -19.15 uur
De groepen 7 – 8               19.30 – 20.15 uur

We kijken uit naar uw komst!
Gym- en zwemlessen
Op deze dagen hebben de kinderen gymles:
op maandag groep 6a in de Betuwehal
op dinsdag groep 7a en 6/7b in de Betuwehal
op woensdag beide groepen 5 en groepen 8 in de Betuwehal
op donderdag de groepen 3, in de gymzaal Passewaaij. Let op: de kinderen van de groep van juf Helen en meester Max mogen op donderdag bij de gymzaal worden opgehaald. 
U heeft er vast al aan gedacht: in de zomer groeien kindervoetjes vaak erg snel. Misschien handig om de maat nog even te controleren.

Op de woensdag hebben de kinderen van groep 4 vanaf begin van het schooljaar tot eind januari zwemles. Maandag krijgen de kinderen een brief mee naar huis met meer informatie.
BSO Rotonda
Onze vaste leidsters Kristy en Esther zijn bijna de hele zomervakantie op school geweest om voor een gezellig BSO programma te zorgen. Voor de juffen die af en toe op school waren, was het leuk om te zien dat de kinderen het zo goed naar hun zin hadden. Van High Tea tot een 'nachtje slapen op school', Kristy en Esther hebben er echt een leuke tijd van gemaakt! 
Inmiddels is er op bijna alle werkdagen naschoolse opvang. Ook op de woensdag is er het plan om op korte termijn te starten met een groepje. Heeft u interesse, neemt u dan contact op met Kristy van de Ven via rotonda@kinderopvangkaka.nl 
Schoolkalender 2017-2018
De nieuwe gedrukte schoolkalenders zijn klaar. Omdat steeds minder ouders de papieren kalenders gebruiken, gaan we dit jaar bekijken hoeveel ouders echt een papieren kalender willen gebruiken. U kunt de kalender daarom komende week zelf afhalen bij de administratie op de Hondsroos, of in de hal van groep 1-2. Of u kunt uw (oudste) kind vragen om de kalender op een van deze plekken af te halen. We inventariseren welke gezinnen een kalender komen afhalen. Op basis daarvan bekijken we hoeveel kalenders er volgend jaar nog nodig zijn.
In principe hebben we voor ieder gezin 1 papieren kalender beschikbaar. 
Op de website van de school staat vanaf volgende week ook een digitale versie van de kalender.
Schoolgids 2017-2018
De nieuwe schoolgids staat vanaf volgende week klaar op onze website. In deze schoolgids vindt u praktische, maar ook veel achtergrond informatie over de school. 
 Volgende nieuwsbrief 1 september: nieuwe stijl
Onze volgende nieuwsbrief zal een andere uitstraling hebben. U ontvangt de nieuwsbrief dan via het mailadres waarmee de leerkrachten u vorig jaar ook per klassenmail bereikten. Mocht u het idee hebben dat u deze mails niet goed ontving, geeft u dit dan door via info@rotondaschool.nl. Dan kunnen wij ervoor zorgen dat uw mail goed in ons nieuwe Parnassys systeem komt te staan.


Tot ziens op maandag 21 augustus!