Ouderraad (OR)
De ouderraad van de Rotonda bestaat uit ongeveer 20 leden, waaronder twee leerkrachten van de school. De raad stelt zich als doel de samenwerking en communicatie tussen ouders, het schoolbestuur en het Rotondateam te bevorderen.

De ouderraad vergadert een aantal keren per jaar, vooral ter voorbereiding van evenementen die ze samen met de school organiseren. Van deze vergaderingen worden notulen gemaakt, met onder andere de gemaakte afspraken over wie welke activiteit voor zijn of haar rekening neemt. De notulen zijn op te vragen bij de OR.

Taken van de ouderraad

  • co√∂rdinatie, organisatie en financiering van activiteiten met behulp van het personeel en andere ouders. 
  • innen en beheren van ouderbijdragen.  
  • vraagbaak zijn voor ouders. 
  • contacten onderhouden met het personeel.
  • als klankbord fungeren voor het onderdeel van de Medezeggenschapsraad.

Ouderraad 2023-2024:
Voorzitters:
  • Brigitte
  • Mick
Penningmeester:
  • Jaap
Secretaris:
  • Regina
De Ouderraad heeft een eigen e-mailadres: orrotondaschool@gmail.com