IKC
Vanaf schooljaar 2021-2022 zijn De Bataaf en de Rotonda (beide SKOR-basisscholen in Passewaaij) samen met Kinderopvang/BSO KaKa nog intensiever samen gaan werken vanuit de IKC-gedachte. Hierdoor ontstaat voor, tijdens en na schooltijd een mooie doorgaande leerlijn van 0 t/m 12 jaar in Passewaaij.

Binnen het IKC (Integraal Kind Centrum) is een speciale opvanggroep gerealiseerd voor peuters vanaf ongeveer 3 jaar. In deze groep worden kinderen extra uitgedaagd voor een goede voorbereiding op de basisschool. Er is een protocol ‘warme overdracht’ ontwikkeld voor de overgang van voorschool naar vroegschool, dus van kinderdagverblijf/3+ groep naar het eerste jaar van de basisschool.

IKC SKOR Passewaaij bestaat uit 2 SKOR-basisscholen, elk met een eigen onderwijsconcept. De Rotondaschool werkt volgens een modern leerstofjaarklassensysteem, waarbij leerlingen zijn gegroepeerd op basis van hun leeftijd. De Bataaf werkt volgens het innovatieve onderwijsconcept: unitonderwijs, waarbij het traditionele leerstofjaarklassensysteem is losgelaten. Hier wordt gewerkt in units, waarbij kinderen van verschillende leeftijden gedurende de dag met en tussen elkaar (samen)werken en leren. Binnen de heterogeen samengestelde groepen wordt gedifferentieerd gewerkt, waarbij wordt uitgaan van leer- en ontwikkelingslijnen. Door de nauwe samenwerking tussen de beide scholen, kan de schoolkeuze van het kind indien nodig worden herzien, waardoor een eventuele overstap van de ene naar de andere basisschool binnen het IKC mogelijk is.

Daarnaast is een van de taken van het IKC, het vaststellen van activiteiten in het kader van brede talentontwikkeling voor, onder en na schooltijd.