kleuteronderwijs
Op de Rotondaschool werken we met kleutergroepen waarbij de jongere en oudere kleuters van groep 1 en 2 samen in een klas zitten. In ons kleuteronderwijs staat spel centraal.
We werken aan de hand van thema's. Een thematisch aanbod zorgt voor boeiend onderwijs waar kinderen vanuit betrokkenheid en nieuwsgierigheid aan deelnemen. Er wordt ingespeeld op de belevingswereld van het kind op dat moment. In vieringen komen onderwerpen als Sinterklaas, Kerst, Carnaval en Pasen aan bod. Tevens is hierbij veel ruimte voor kunstzinnige vorming. We maken gebruik van verschillende methodes en materialen zoals bijvoorbeeld schrijfdans om spelenderwijs een begin te maken met schrijven.

Tijdens de inloop en de werkles werken de kinderen met ontwikkelings- en expressiemateriaal. De leerkracht werkt dan met een kleine kring om tegemoet te komen aan verschillen tussen leerlingen. Er is veel aandacht voor de fijne en grove motoriek. Voor de fijne motoriek werken de kinderen met motoriekbakjes. De grove motoriek wordt ontwikkeld d.m.v. buitenspel, dans en gymlessen. We werken nauw samen met een kinderfysiopraktijk Vos & Jager.