Hier zijn wij trots op

Kanjerschool
De Kanjertraining staat voor vertrouwen, veiligheid, rust en wederzijds respect.

School is bedoeld om te leren. Dit kan alleen als leerlingen zich veilig voelen. Onze school heeft een duidelijke visie op hoe we met elkaar omgaan en willen graag samen met ouders en kinderen zorgen voor een fijne school waar iedereen zich welkom voelt.

Op onze school dient deze aanpak ook als basis voor ons anti-pestbeleid.


Engels vanaf groep 1
De Engelse taal is niet meer weg te denken uit onze maatschappij. We gebruiken veel Engelse leenwoorden zoals computer, mountainbike en keeper. Bovendien wordt Engels ook steeds meer als voertaal gebruikt in het vervolgonderwijs en in het bedrijfsleven. Om kinderen hier goed op voor te bereiden, bieden we Engels vanaf groep 1. In de kleutergroepen maken kinderen spelenderwijs kennis met de taal. In de volgende leerjaren wordt hun woordenschat en grammaticale kennis steeds verder uitgebreid. Door een extra taal aan te bieden ontwikkelen kinderen hun taalgevoel nog beter en vergroten ze hun algemene taalvaardigheid.

De Engelse lessen worden digitaal gegeven aan de hand van de methode Blink Engels. In de lessen wordt het thema van een liedje gebruikt om leerlingen Engels te leren. De liedjes voor groep 1 en 2 sluiten aan bij bekende thema’s, zoals de seizoenen, je lichaam en familie. Groep 3 en 4 krijgen eenvoudige popliedjes die de leerlingen al kunnen herkennen en meezingen. De groepen 5 t/m 8 volgen lessen aan de hand van moeilijkere popsongs.Zelfverantwoordelijk leren

Op onze school vinden we het belangrijk dat de kinderen meer eigenaarschap krijgen over hun leerontwikkeling. We creëren dit door veel tijd te besteden aan zelfverantwoordelijk leren. Voorbeelden van zelfverantwoordelijk leren zijn: zelfredzaam zijn, zelfstandig werken en nakijken, leren plannen door middel van een dag- of weektaak, meerdere instructies na elkaar volgen en dan zelf bepalen waar je aan begint, in welke volgorde, waar en met wie.

Bij de kleuters wordt vooral gewerkt aan zelfredzaamheid: jezelf aankleden, naar het toilet gaan, spullen voor een knutselactiviteit kunnen pakken en opruimen, rustig spelen en werken op het leerplein.